Search for associations in Borgholms Kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Teater Proximus Kulturföreningar Teater teaterproximus.se
Vänsterpartiet Borgholm Politiska föreningar Politisk verksamhet borgholm.vansterpart...
Åkerbokonstnärerna Kulturföreningar Konstrundor, Utställningar akerbokonstnarerna.s...
Öland Chamber Players Kulturföreningar Festival olandchamberplayers....
Öland Kust till Kust Intresseförening Övriga föreningar Övrig verksamhet kust-kust.se
Ölanda Flyg och motorsällskap Övriga föreningar Flyg & motorsport ölanda.se
Ölands Allmogedansare Kulturföreningar Dans
Ölands Biodlarförening Övriga föreningar Övrig verksamhet olandsbiodlarforenin...
Ölands Botaniska förening Övriga föreningar Botanik, Exkursioner ölandsflora.se
Ölands Bouleklubb Idrottsföreningar Boule olandsbouleklubb.se
Ölands Bowlsklubb Idrottsföreningar Bowls
Ölands Brukshundklubb Övriga föreningar Hundägarutbildning obhk.se
Ölands Demensförening Föreningar funktionsnedsatta Språkrör, Studiecirklar, Stöd till anhöriga demensforbundet.se
Ölands Fotoklubb Övriga föreningar Foto olandsfotoklubb.se
Ölands Golfklubb Idrottsföreningar Golf olandsgk.se
Page 9/10

Har du frågor eller synpunkter, vänligen kontakta Servicecenter på telefon: 0485 - 880 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16