Registration

Här kan du registrera dig som ny kund och därefter boka tennisbanorna vid Borgholms Idrottsplats.
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, Borgholms kommun, bland annat ska kunna slutföra din bokning, sända faktura (om så behövs) samt för att kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar. Vi kan också komma att behöva sända information till dig. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna om mig behandlas i enlighet med det ovanstående. Via länken kan du läsa mer om hur vi i Borgholms kommun jobbar med GDPR. Read more